Vadóc Utazó

Vadóc Utazó

Magyarországon élő muszlimok és szokásaik

Napló egy muszlim hitű magyar nő vezette budapesti sétáról

2017. június 20. - Dora Dora

islamic-art-87370.jpg

Az elmúlt egy év során – leginkább a menekült kérdés miatt – a hírekben ismét előtérbe kerültek a muszlimok, a muszlim világ és ezzel összefüggésben a terrorizmus, az elnyomott muszlim nők kérdése. A nyugati emberek (értsd: Európa, Észak-Amerika) fejében a muszlim vallásról, a muszlim világról igen negatív kép alakult ki, leginkább a sajtónak köszönhetően. Egyenlőségjelet teszünk a muszlim, a terrorista és arab szavak közé. A nyugati emberek nem sokat tudnak erről a kultúráról, s hajlamosak elhinni, amit a televízióban, a rádióban hallanak, amit újságokban és az interneten olvasnak. De tényleg minden muszlim ember terrorista, gonosz ember? És tényleg elnyomják a nőket? Valójában vajmi keveset tudunk róluk, s a fejünkben nagyon mélyen el van ültetve az irántuk érzett ellenszenv.

Amit BUPAP áltat szervezett városi "Köztünk élő muszlimok” elnevezésű sétán tapasztaltam és hallottam, eléggé megváltoztatta a véleményemet a muszlimokról és azt hiszem, hogy még inkább felkeltette az iránti vágyamat, hogy ellátogassak egy muszlim hitű országba.

 Muszlimok a Kárpát-medencében

Bizony elég régre nyúlik vissza a muszlimok jelenléte a Kárpát-medencében, egészen a Honfoglalás időszakáig. Történelmi jelenlétüket egy városunk neve őrzi, ami pedig két népcsoportról kapta nevét: a hajdúkról és egy bolgár-török, muszlim vallású népről, a böszörményekről. Azt hiszem, hogy ez alapján már könnyű kitalálni, hogy Hajdúböszörmény az a bizonyos város. A böszörmények a honfoglalókkal érkeztek a Kárpát-medencébe, de a tatárjás idején kipusztultak.

Másik fontos történelmi bizonyíték jelenlétükre II. András híres rendelkezése, az 1222-ben kiadott Aranybulla – mely talán a könnyen megjegyezhető dátum révén maradt meg leginkább középiskolai történelem órákon tanultak közül a fejünkben – mely nemcsak a zsidókra, de a muszlim emberekre vonatkozó szabályokat (leginkább korlátozásokat) is tartalmazott. Ez leginkább a kereskedelmet érintette, amitől egy az egyben eltiltották a zsidókat és muszlimokat is.

Ma – kísérőnk, Anna elmondása szerint – körülbelül 30 ezer muszlim vallású ember él Magyarországon. Mikor utánanéztem a Központi Statisztikai Hivatal 2011-ben végzett népszámlálási adati között, meghökkenve tapasztaltam, hogy a hivatalos statisztikák szerint ugyanez a szám 5 579 főre tehető. Kísérőnk által mondott népességből körülbelül 10% az áttért magyar nemzetiségű és anyanyelvű ember, kétharmad részben nők. Ez is ütközik a hivatalos adatokkal, ugyanis közel másfélszer annyi férfi vallja magát muszlimnak, mint nő. Sétánk vezetője is saját elhatározásából követi ezt a vallást. Elmondja, hogy ahogy ő sem, az áttért magyar nők többsége sem férjük kedvéért lett muszlim, hanem éppen megfordítva: a vallás átvétele révén találtak maguknak muszlim férjet (a nemek ismerkedése is nagyon érdekes a muszlim világban, erről később lesz szó). A kérdésünkre, hogy vajon miért inkább a nők térnek át másik vallásra, Anna azt a választ adta, hogy „a nők sokkal spirituálisabbak, nyitottabbak… ezekre a sétákra is jóval több nő jelentkezik, mint férfi” - s valóban, jelen sétán is a "gyengébbik" nem képviseltette magát nagyobb részben.  

 A muszlim vallásról

Mindjárt egy érdekességgel kezdem: a muszlim/iszlám szó helyettesítésére nem használható a muzulmán vagy mohamedán kifejezés, mert ezek a szavak jelentése nem egyenlő a muszlimmal/iszlámmal: előbbi a „muszlim” szó ragozása perzsa többesszámmal, utóbbi Mohamed követőjét jelenti. Tehát a mohamedán/muzulmán kifejezések az iszlám egyfajta szűkítései, ezért annak nem megfelelő alternatívái. Használatuk a keresztény szó pápista szóval történő helyettesítésével egyenértékű.

A muszlim kultúra alapjait tartalmazó szentkönyv, a Korán óarab nyelven íródott, s a hithű muszlim emberek eredetiben kell, hogy olvassák. A muszlim világ szerint a könyv fordításai csupán a Korán értelmezései, nem egyenlők azzal, ezért minden muszlim hitű embernek meg kell tanulnia a nyelvet olyan szinten, hogy értse és olvashassa a Koránt (hozzáteszem: a muszlim világ többsége nem arab nyelven beszél, de erről majd később lesz szó). A Koránt még kiegészíti az úgynevezett „szunna”, mely Mohamed próféta gondolatait és tanításait tartalmazza. Ez a 2 könyv az alapja a muszlim világ működésének. Konkrétan és egyértelműen meghatározott tételei a világon minden muszlim országban ugyanazt jelentik, s ugyanúgy betartják őket (például napi ötször ima Mekka felé, ramadan böjt), viszont nyitottan hagyott kérdéseit államról államra máshogy értelmezik, sőt, egyes vallástudósok is mást mondanak 1-1 konkrét eset kapcsán. Például: a ramadan betartása alól felmentést kap az, aki utazik. Ez egyértelmű rendelkezés, azonban az utazás fogalmának meghatározása már egyedi, országonként, akár személyenként is más lehet. Fontos tudni még a muszlim vallásról, hogy értelmezése hozzáértéshez és alkalmassághoz kötött: csak olyan ember nyilatkozhat állításai/tételei kapcsán, vagy dönthet egy konkrét esetben, aki megfelelően képzett (vallástudós), illetve akit adott közösség elfogad/vallási vezető (imám). A muszlim vallásnak nincsenek a kereszténység értelmezése szerinti  vezetői, nincs egy legfőbb vezető (mint a katolikus vallás esetén a pápa), aki országra való tekintet nélkül vezeti az egyházat. A muszlim vallásnak is vannak felekezetei, két legnagyobb ága a síita és a szunnita. A világ muszlim országainak többségében a szunnita vallást követik. Síita többséget találunk például Iránban, Irakban és Azerbajdzsánban. A legfőbb különbség a két ágazat között, hogy míg a síiták szerint az imámoknak isteni felmenőik vannak, tehát erre a tisztre születni kell (ők Mohamed prófétáig vezetik vissza családfájukat), míg a szunnitáknál a vallási vezetőt kizárólag alkalmasság, hozzáértés és a közösség elfogadása alapján jelölik ki.

Az iszlám alap tanítása, hogy az ember istennek (arabul Allah) aláveti magát, maga a szó is ezt jelenti, a muszlim ember pedig, akiben ez az alávetettség megtalálható. Egy érdekesség, hogy az arab mássalhangzós írást alkalmaz, tehát ugyan az a betűkombináció is többféle jelentéssel bír. Például az „iszlám és szálem szavakban ugyan azok a mássalhangzók találhatóak. A szálem arabul békét jelent. Salaam-Alaikum kifejezés szó szerinti jelentése „Békességet neked”.

bible-tora-kroan-.jpg

Az iszlám alapkönyve, a Korán, elismeri a többi szent könyvet is (Tóra, Biblia), s a muszlimok szerint Gábriel angyal hozta le és adta át Mohamednek.

Muszlim hitű embernek kötelező a napi ötszöri ima és az ezt megelőző rituális fürdés – az erre szolgáló fürdőhelyeket minden mecset előtt megtaláljuk. Vezetőnk megjegyzi, hogy mióta muszlima lett és ezért napi ötször tisztálkodik, telente nem betegszik meg. Az imára nincs egy meghatározott időpont, hanem helyette intervallumok vannak megadva, amik számítása a nap felkeltéhez van igazítva. Ennek számon tartására a mecsetben – ma már – digitális óra van elhelyezve, mely mutatja az intervallum határait.

Korábban említettem, hogy a legnépesebb muszlim vallású országokban az emberek nem arabul beszélnek. Ennek ellenére a témában kevésbé jártasok hajlamosak azt hinni, hogy a muszlim hit egyenlő az arab világgal, s ezen országok adják a muszlim követők döntő többségét. A valóság azonban egészen más, ugyanis (2010-es adatok szerint) a világ 5 legnagyobb muszlim lakosságú állama közül 4 Belső- és Délkelet-Ázsiában, míg 1 Afrikában található. Sorrendben a következő országokról van szó:

muszlimok_szama_aranya.JPGHabár Indiában és Nigériában nem alkotnak többséget a muszlimok, mégis a népesség számát tekintve megelőznek sok muszlim többségű államot.

A 24 legnagyobb muszlim népességű ország közül az ott élők 100%-a a vallás követője...

  • … [Délközép/Belső-Ázsia] Iránban, Afganisztánban,
  • … [Nyugat-Ázsia és a Közel-Kelet] Szaúd-Arábiában,
  • … [Afrika] Marokkóban, Szomáliában,

illetve 90% vagy afölött

  • … [Délközép/Belső-Ázsia] Pakisztánban, Bangladeshben, Üzbegisztánban,
  • … [Nyugat-Ázsia és a Közel-Kelet] Törökországban, Irakban, Jemenben, Szíriában,
  • … [Afrika] Egyiptomban, Algériában, Szudánban és Nigerben.

A fentiekben azért bontottam le az országokat kontinens részek szerint, mert így jól látszik, hogy a legnagyobb népességű muszlim (többségű) államok között egyaránt találunk közel-keleti és közép-ázsiai, nem arab nyelvű államokat is. Ezzel kapcsolatban szintén általános tévhit, hogy Irán – az egykori Perzsia – arab ország lenne: a perzsák önálló népcsoport - a szó egyébkén lovast jelent – és az azeriekkel rokonok. Nyelvük a perzsa, azaz a fárszi, ami egyébként az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozik.

A következő térkép az iszlám mai elterjedését szemléltetni a 2 két felekezet szerint. Ami ezen a térképen leginkább szembeötlő – legalábbis nyugati szemlélő számára –, hogy bizony Európában is találunk muszlim országot, mindjárt hármat is: Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Albániát. Az említettek közül az első két államban volt szerencsém megfordulni az elmúlt fél évben, így bátran állíthatom, hogy békés országokról van szó, ahol számos szép mecsetet látni, nagy arányban élnek az iszlám előírása szerint, fejüket kendővel befedő nők.
islam_by_country_felirattal_2.jpg

Iszlám országok felekezeti megoszlás szerint
zöld=szunnita, lila=sííta
Forrás: Wikipedia

A séta

 

Sétánk útvonala: Gárdonyi tér – Bercsényi út – Váli út – Fehérvári út – Bártfai utca, Budapest Mecset

Sétánk során olyan útvonalat követtünk, mely az iszlámhoz kapcsolódó helyszíneket érint.

Kezdésként Budapest első lakásmecsetét látogattuk meg, melybe a Mészöly utca felől lehet felmenni, lépcsőn. Mivel már többször jártam mecsetben, van összehasonlítási alapom. A lakásmecset egyébként annyit jelent, hogy egy átlagos lakás belseje van átalakítva: vörös színű, mintás szőnyeggel fedett padló, díszes párnák, arab írásos és magyar nyelvű könyvek, ima idejét jelző óra, a bejáratnál cipők tartására szolgáló polcok, illetve egy kis emelvény mikrofonnal és a hozzá vezető mini lépcsősor. 

Hazánk első lakásmecsete (Mészöly utca, Bartók Béla útról nyílik)

Bár részünkre voltak kikészítve székek, többen – muszlim szokás szerint – a szőnyegre ültünk le. Sétánk vezetője teával és datolyával kínált bennünket. Utóbbit egyébként a muszlimok terjesztették el a világon ott, ahova eljutottak és tették népszerűvé, sőt, a Korán többször is említi a datolyapálmát és gyümölcsét is. A datolyapálma Mezopotámia területéről származik, s az Arab-félsziget, Irak és Észak-Afrika egyik legkedveltebb gyümölcse volt (forrás: iszlam.hu).

Miközben isszuk a teát és esszük a datolyát, vezetőnk mesélni kezd az iszlámról: hiszen ő maga is áttért, egyébként magyar anyanyelvű, itt született magyar ember. Áttérése révén talált magának muszlim férjet – természetesen rögtön feltesszük neki a kérdést: miként ismerkednek a Korán szigorú szabályai szerint élők? Nos, nagyon érdekes volt, amit Anna elmesélt nekünk: azt kell, hogy mondjam, vannak előnyei is a mi ismerkedési módunkkal szemben (habár én magam inkább továbbra is a nyugati változatra szavazok). Az iszlám vallású emberek ajánlás útján találnak egymásra, mégpedig úgy, hogy egy házaspár tagjai adott nem tagjait ismerik például a mecseti gyülekezetből, így egymáson keresztül ajánlják a párkeresőket egymásnak. „Nem egy rossz vacsoratéma” – ahogy Anna mondta. Mikor a mecsetben a két nem külön-külön imádkozik és gyűlik össze, megismerik egymást, beszélgetnek, mivel a mecset az iszlám világban a szocializáció fő helyszíne. (Ezt egyébként mi is tapasztaltunk később, a Budapest Mecsetben, ahol sok gyerek futkosott miközben édesanyjuk beszélgetett). Ilyen módon ismeretség alapján a férj férfit, a feleség nőt ajánlj, így ismertetik össze a párkeresőket egymással, akik például egy kávézóban találkoznak és megbeszélik a jövőről alkotott fő elképzeléseiket (Anna elmondja, hogy a magyarországi muszlimok sokszor az Allee-ban, egy kávézóban találkoznak). Számomra kicsit olyannak tűnt ez, mintha egy társkeresőn „előszűrnénk” a jelöltet: akar-e gyereket és mikor, a férfi enged-e/akarja-e, hogy a nő dolgozzon, dohányzik-e stb. Ezek után ha mindkét fél szimpatikusnak és megfelelőnek tartja a másikat, akkor házasságot kötnek, ami az iszlám világban inkább egy szerződés, s egészen másként működik, mint nálunk. A házasság megkötése után kezdődik el a testi együttlét is a két ember között: ekkor fogják meg egymás kezét, csókolják meg egymást és létesítenek szexuális kapcsolatot. Országonként eltérő, hogy nyilvánosság előtt megérinthetik-e egymást. A tiltás oka egyébként egészen más, mint amire elsőre gondolnánk: a muszlim ember házon kívül, a közösségben szuverén ember, nem valakihez tartózó. Egyébként a muszlimoknál íratlan szabály, hogy ajánlási időszakban már nem illik mást ajánlani egyik fél részére sem. 

ramadan-in-madinah.jpg

Ramadan böjt Mekkában. Forrás: http://mekka-medina.nl

Az iszlám vallású emberek életükben háromszor válhatnak el, ami viszont sokkal egyszerűbb, mint a nyugati világban, csak mindkét félnek ki kell mondania, hogy „elválok tőled”. Ezt mind a férfia, min a nő megteheti ugyanolyan joggal. 

Mielőtt tovább indulunk, még körbenézünk a lakásmecsetben. Itt a nők imahelye egy, a férfiak imahelye fölött létrehozott galérián található. Ide – elvileg – férfiember nem léphet be. Azonban alighogy felérek a lépcsőn, a sarokban megpillantok egy alvó, sötét bőrű férfit. Vicces látvány annak tekintetében amit az előbb hallottunk, többen nők össze is kuncogunk  – úgy látszik Magyarországon nem olyan szigorúak a szabályok. 

Az Alle felé indulunk, közben 2 helyen állunk meg: egy helal gyrososnál (helal = bizonyos szabályok szerint vágott hús), illetve egy szír élelmiszerboltban (a 6-os villamos utolsó előtti megállójával szemben, a Karinthy Frigyes úton található). Érdekesség, hogy a zsidó szabályok szerint elkészített kósher hús egyezik az iszlám előírásaival. Az említett szír boltban sok érdekességet kapni, pl. nagy mennyiségű csicseriborsó krémet, helal húst, különböző konzerveket, édességeket, fűszereket, 0%-os sört... úgy tűnik, azért próbálkoznak a szabályok betartásával mégiscsak olyasmiket fogyasztani, ami hasonlít a tiltott ételre.. azaz, jelen esetben, italra. 

Budapest Mecset (nők imahelye)

Sétánk végső állomása a Budapest Mecset, ami a Fehérvári úton található, kívülről irodaház külsejű tégla épület, nagy ablakokkal. Belülről igazán szép, mecsetnek berendezett épület. Az imahelyek az emeleten vannak, a rituális fürdésre is alkalmas mosdók pedig a földszinten. Feliratok arab betűvel, angol és magyar nyelven egyaránt megtalálhatóak. Nagyon kellemes hangulatú, napsütötte helyiség a vörös szőnyeggel borított imahely, ahol térben a férfiak és nők helye nincs elválasztva, csupán külön bejárat nyílik az U alakú helyiségben. Mikor megérkezünk, Sulok Zoltán teológus, közgazdász (aki muszlim hitű is egyben) tart nekünk előadást az iszlámról. Ez után magyar, az iszlámra áttért, nagyon is lelkes hölgyek beszélnek nekünk a fátyolról, a fátyol viseléséről, be is mutatják a különböző viseleteket, amiket fel is próbálhattunk. 

Muszlim női viseletek típusait a következő raj szemlélteti:
islam_noi_viseletek.png 

A hidzsáb jelöli tulajdonképpen azt a kendőt, "takarót" (ez a szó jelentése is) mellyel  a nők a muszlim világban nyilvánosság előtt a fejüket, hajukat elfedik.

A dupatta a pakisztáni és indiai nők viselete.Tulajdonképpen egy egyszerű vagy gazdagon díszített, téglalap alakú anyagdarab, mely a ruha fontos kiegészítője. 

Az abaja egy egy darabban lévő, egész testet fedő fekete köpeny, melyet főként az Arab-félszigeten hordanak. 

A csadort Iránban hordják, mely egy kör alakú, ujjkivágás nélküli anyagdarab. Ezt a nők fogukkal, kezükkel fogják össze, ha  nyilvános helyen tartózkodnak. 

A nikáb az egész testet és arcot fedő ruhadarab, mely csak a szemeket hagyja szabadon. 

A burkát Afganisztánban hordják, mely a teljes testet takaró, egy darabban lévő köpeny, s a szem előtt rácsos anyag "véd a kíváncsi tekintetek elől".

Érdekességképpen ide kattintva megosztok egy viedót, mely az iráni öltözködés elmúlt 100 év során történt változását mutatja be egy perzsa modell segítségével.

 Zárszó

Nagyon érdekes és élvezetes volt a BUPAP szervezte séta, sok újat tudtunk meg a muszlim szokásokról és az iszlámról, ráadásul a Hidzsáb Napja alkalmából a séta ingyenes volt (egyébként 3000 forintba került volna). Tanulságként azt vontam el, hogy semmi elől sem szabad elzárkózni és mielőtt ítéletet/véleményt mondunk valamiről, érdemes saját magunknak is tapasztalni vagy informálódni adott dologról, nem szabad feltétel nélkül elhinni más fórumok – ez esetben a média – információit. Nagyon szomorú számomra, hogy  a magyar társadalom vajmi keveset tud erről a világról, de még elkeserítőbb, hogy nem is érdekli, hanem a tévében hallottakat gondolkodás nélkül elfogadja. Pedig a muszlim emberek sem születnek terroristának, ők is ugyanolyan emberek, mint mi, ők is apák, anyák, férjek és feleségek. Világuk és felfogásmódjuk nagyon különbözik a mienkétől, de ezért nem kell őket elítélni, inkább érdemes megismerni! Utazni ezért jó és érdemes, mert kitárul előttünk a világ és ha hazajövünk, egészen más megvilágításban látjuk majd a dolgokat. Én isztambuli kiruccanásom során csupa jót tapasztaltam, kedves emberekkel találkoztam,  fantasztikusan gazdag történelmet és kultúrát találtam. Ami viszont nem tetszett, hogy a fehér európai ember nem tiszteli a fogadó ország kultúráját, a nők mini szoknyában flangálnak az utcán, Egyiptomban bikiniben jelennek meg a szálloda recepcióján (holott kifejezetten kérték, hogy ezt ne tegyék). Érdemes ezeken a dolgokon elgondolkozni, utána nézni a híreknek, mielőtt elhisszük őket, utazni, esetleg utazók blogját olvasni, minél többet informálódni. Ha jobban ismernénk a világot, jobban meg is értenénk, nem lenne annyi gyűlölet az emberekben, így mindannyiunk életes is jobb lenne. 

 Záráskén pedig megosztanék egy általam nagyon kedvelt zenét Armen Kusikian-tól. 

 

Források és ajánlott oldalak

  • iszlam.com - ételek - datolyapálma
  • wikipedia - legnagyobb népességű muszlim országok
  • BUPAP (séták szervezője): http://www.bupap.hu/hu/
  • KSH - Népszámlálási adatok a vallási megoszlásról

A bejegyzés trackback címe:

https://vadocutazo.blog.hu/api/trackback/id/tr3012473485

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lindus86 2017.06.21. 08:28:47

"A böszörmények a honfoglalókkal érkeztek a Kárpát-medencébe, de a tatárjás idején kipusztultak."
Ezt a mondatot mégis hogy???????

E.T.A. 2017.06.21. 08:37:50

Értem, hogy ez a cikk azért született, hogy szalonképesebbé tegye a muszlimokat az átlag számára, hogy jé nálunk is vannak, de Allahnak hála Magyarországon annyira elenyésző a számuk, hogy semmilyen formában nincsenek hatással az országra.
Ez jó, mert például nem szeretném, ha Budapesten megjelennék olyan kerületek, mint pl. Berlinben a Neukölln, ami már egy muszlim gettó, tele csadoros nővel, stb.

erkölcsi hulla 2017.06.21. 09:00:01

YOU HAVE BEEN VISITED BY THE ISLAMIC TRUCK OF TOLERANCE
____________¶___
|religion of peace ||l “”|””\__,_
|______________|||__|__|__|___]

registerz 2017.06.21. 09:11:38

Muszlimsimogató cikk.

Brix 2017.06.21. 09:19:07

Én csak egy dolgot làtok manapsàg: erőszakkal vagy màs módon terjesztik az iszlàm vallàst a MI vilàgunkban ! Mi európaik vagyunk , szabad szelleműek és magyarok , és ezt szeretnénk megőrízni a jövőben is. Nem örülünk, a kultúrànkból kitérő embereknek, mert szeretnénk megőrizni a magyar identitàst. De az is elgondolkodtató, hogy mi visz rà embereket, hogy elutasítsàk a szabadsàgot és a modern nyugati vilàg értékeit...

erkölcsi hulla 2017.06.21. 09:39:17

@Brix: Minél butábbak az arab emberek, köszönhetően az iszlám világ általános beltenyészetének, és alacsony iskoláztatottságának, annál jobban igényelnek egy olyan hatalmat/vallást ami elnyomja őket, és megmondja mit tegyenek, hogyan, és miért, szigorú szabályok közepette. Mivel, ha a csürhét nem korlátozzák eléggé, elkezdik öldösni, és répelni egymást, stb. Ezt az iszlám egy elegáns húzással megoldja, megvan a teljes mértékben korlátozó hatalom ami vallás is egyben a legtöbb helyen, mivel szorosan össze vannak fonódva, durva megszorításokkal, közkívánatra. Megmondja mit hogyan tegyél, mit gondolj, stb.
Úgy látszik, itt a fejlett világban olyan nagy szintű a jólét, hogy sokan nem tudnak mit csinálni anélkül hogy megmondanák nekik mit tegyenek. Erre az iszlám tökéletes.

erkölcsi hulla 2017.06.21. 09:42:26

@Brix: Főleg a nőket nem értem. Olyan szintű szabadságot kaptak itt a feminizmus által, hogy egyszerűen vágynak rá hogy igába hajtsák őket újra, és tárgyként kezeljék, mivel itt egyenjogú polgárok a férfiakkal. Ezért a sok agymosott áttért hidzsábos nő mostanában. Disgusting.

nnnnnnnn 2017.06.21. 09:47:12

leszámítva a terrorcselekményeket, a nők jogainak sárba tiprását és egyáltalán az életstílusát az átlagnak, a baj az, hogy a muszlimok szaporodási rátája 8, mig az európaiaké 1-1,5. ebből az következik, hogy míg 1 millió európaiból jó esetben 1,5 millió európai lesz 20 év múlva is, addig 1 millió muszlimból 8 millió lesz. újabb 20 év múlva pedig 64 millió. ez ellen nem igazán lehet tenni, és nem is biztos, hogy ez baj, de azért néha nem árt elgondolkodni azon, hogy néhány évtizeden belül a keresztény fehér ember kisebbségben lesz európában, szép lassan (vagy gyorsan) a poltikai vezetés is muzulmánokból fog állni az európai országokban. én például nem különösebben rajongok a gondolatért. a nyugati keresztény kultúra(civilizáció) rövid időn belül eltűnik a muszlim tömegben. amerikában a folyamat némileg hosszabb időt vesz igénybe, de nem sokkal. ez a világ rendje. civilizációk jönnek mennek, felvirágzanak, elbuknak. a miénk épp most bukik el.

erkölcsi hulla 2017.06.21. 09:51:01

@nnnnnnnn: Az amerikai lakosság rendelkezik fegyverrel :) És egy elég nagy szubkultúra kialakulóban van, egy ún. white pride-szerűség, és nagyon nem szeretik a kebabot :)
Szóval a remény hal meg utoljára.

nnnnnnnn 2017.06.21. 09:53:18

@erkölcsi hulla: eddig is volt white pride, mit sem ér. ez egy fegyverek nélkül zajló évtizedeken átívelő dolog. semmilyen white pride nem tudja megállítani.

Dora Dora 2017.06.21. 10:02:07

@E.T.A.: Kedves Eta! Ez cikk csupán azért született, mert részt vettem egy olyan programon, ami számomra érdekes volt. Én sem vagyok a híve annak, hogy Magyarország és Európa "eliszlámodojon", sőt, egyáltalán nem értek egyet azzal azzal az értékrenddel, ahogy a nőket kezelik, de ettől még úgy gondolom, hogy nem kell őket elítélni. A saját hazájában mindenki azt csinál, amit akar. Csupán arra akartam felhívni a figyelmet, hogy az iszlámot ne keverjük össze a terrorizmussal, mert ha jobban a dolgok mögé nézünk, az eurpóaiak és az észak-amerikaiak sem jobban, csupán mások a módszereik. Persze az tény, hogy ma nekünk, fehéreknek sokkal nagyobb szabadság adatott meg.
A cikk nem "menekültpárti" - én azokról az iszlámokrók vélekedek pozitívan, akik a saját országokban élnek és ott boldogulnak. A migráció szerintem sem jó - ne keverjük össze a két dolgot!

Dora Dora 2017.06.21. 10:13:53

@Brix: Valamikor a keresztény egyház is ugyanezt csinálta. A spanyolok egész indián törzseket irtottak ki. A keresztény vallás ugyanúgy a hatalom eszköze (volt), ugyanúgy más világok leigázására használták. Az ISIS emberei az Koránt és az iszlámot pedig csak ürügyként használják, mint Hitler a zsidókat. A történelem ismétli önmagát, csak az változik, hogy éppen mi az eszköz. Az pedig, ami felszította őket, hát... lehetne mutogatni itt az USA-ra, vagy a G8-akra is vagy Oroszországra. A lényeg, hogy az iszlám is csak egy eszköz, a hívők többsége ugyanolyan ember, mint mi.. nem kell őket kollektívan gyűlölni. Persze én sem örülök annak, hogy ide jönnek és örülök, hogy nekünk, európai nőknek viszonylag nagy a szabadságunk. A cikk nem arról szól, hogy jöjjenek ide muszlimok, hanem arról, hogy nem szabad mindenkit egy kalap alá venni. Ahogy nem minden német náci rasszista, nem minden muszlim ostoba, tudatlan terrorista. Sajnos a hozzászólások többsége is mind tele van gyűlölettel..

registerz 2017.06.21. 10:20:56

@Dora Dora: De! A Korán pontosan azt tanítja nekik...

nyílméregbéka 2017.06.21. 10:30:55

@erkölcsi hulla: totál egyetértek, én sem értem a nőket. (Nő vagyok.) Ahelyett hogy örülnénk a jogainknak, hogy többé-kevésbé azt tehetünk, amit akarunk, ezek még önként visszabújnak a középkorba, csador, burkini stb. Szép a középkor. A múzeumban.
Személy szerint nagyon dühít, amikor a 40 fokban megyek ujjatlan pólóban, nem látszik ki sem a mellem, sem a s*ggem, erre jön egy ilyen kendőbe takarózott agymosott, és még ő mer megvetően nézni rám. Nehogy már beleugasson, hogy a kánikulában urambocsá, merészelek az időjárásnak megfelelően öltözni...

Ezt csak a nő-témához, az egész iszlámról való véleményem nem férne most ide :-D

Consuela NO NO 2017.06.21. 10:35:08

@Dora Dora: nézz utána jobban ennek a kiírtós sztorinak.

α Ursae Minoris · http://noreg.blog.hu/ 2017.06.21. 10:36:33

Tök jó cikk, köszönöm szépen!

Egyszer én is tettem egy látogatást egy mecsetben, érdekes élmény volt.
noreg.blog.hu/2011/08/02/latogatas_a_mecsetben

Most pedig lelkesen követem a Skam című norvég sorozatot, ahol a negyedik sorozat most egy vallásos (hidzsábot hordó), nagyon rokonszenves muszlim lány körül forog.
noreg.blog.hu/2017/06/20/skam_883

Evel Knievel 2017.06.21. 10:45:35

@nyílméregbéka: Nézd a cikk jó oldalát, tudjuk hol vannak. Ha tudod hol vannak akkor szemmel is tarthatjuk őket. Aztán ha nem bírnak magukkal akkor jó keresztényi lendületből vagy csak úgy, ki lehet őket pofozni az országból.

erkölcsi hulla 2017.06.21. 10:55:18

@nyílméregbéka: Figyelj, ha leírod, elolvasom, megígérem :)

Életunt Cápa · http://eletuntcapa.blog.hu 2017.06.21. 10:55:51

@Dora Dora: Ne próbálj vitatkozni velük, csak azzal érvelnek, amit rosszindulatú oldalakról hallanak, nincs valós tudás a hozzászólásaik mögött. Vagy csak simán trollok.

Az írás nagyjából korrekt, de nem leszek szőrszálhasogató, ez is sokkal több, mint amit a többség ismer. :)

erkölcsi hulla 2017.06.21. 10:59:31

@Dora Dora: Ne a múltbéli dolgokkal takarózzál, ez érvelési hiba. Nem érdekel, és nem is érv hogy a mostani mocsokságok okán amit ennek a vallásnak a nevében elkövettek, az 1000 éves keresztény hadjáratokat hozod fel (amit az iszlám ellen léptek fel), vagy hogy a nácik így, úgy. Nem érdekel, nem az én hibám, érvelési hiba, a jelenről beszélünk. Ne takarózz a múlttal.

erkölcsi hulla 2017.06.21. 11:58:09

@Dora Dora: "Ez cikk csupán azért született, mert részt vettem egy olyan programon, ami számomra érdekes volt."
- Nézd el a támadó kommenteket, legalábbis az enyémet,(most olvastam a többi kommentedet) a mecsetek tényleg érdekesek lehetnek (építészetileg pl.), de ennyiben ki is merül bármiféle érdeklődésem irányukba.

A rokkant is ember · http://arokkantisember.blog.hu 2017.06.21. 12:08:30

a "helal" kifejezést szinte mindenhol "halal"-nak lehet olvasni, nem tudom, miért így írtad, de ez apróság.... az már sokkal érdekesebb, hogy miért került a blogbejegyzésbe a muszlim női viseletek ilyen aprólékos illusztrációja? Csak nem azért, hogy szoktassuk a népet a gondolathoz, hogy húsz év múlva már ez lesz a divat?

erkölcsi hulla 2017.06.21. 12:10:35

@A rokkant is ember: Írta, hogy nem támogatja az iszlamizációt, olvasd a kommenteket

A rokkant is ember · http://arokkantisember.blog.hu 2017.06.21. 12:12:00

"... isztambuli kiruccanásom során csupa jót tapasztaltam," Hát talán azért mert az egy világi állam...nem olyan valláskárosult, mint pl. Irán, vagy Afganisztán. Látogass oda, és ha még azután is ilyen lelkes vagy, ám legyen....

ikaljan · http://ikaljan.blog.hu 2017.06.21. 12:59:06

Azért vicces, hogy valaki el mer menni egy ismeretterjesztő sétára és erről beszámol, rögtön kiváltja a csőcselékkomandó össztűzét... (mondjuk legalább jó illusztrációt jelentenek arra nézve, hogy az agresszív idiotizmus nem vallásfüggő)

Magyaryzoly 2017.06.21. 13:13:36

@Életunt Cápa: A magam részéről azért annyit hozzáfűznék a hozzászólásodhoz, hogy ezzel a lekezelő stílussal, meg ezzel a kioktató gőggel, csak az indulatokat fogod korbácsolni. Most jelenleg egy több frontos háború zajlik a nyugat és az iszlám világ radikálisai közt. A radikális és a mérsékelt közt viszont nehéz meglelni a különbséget. Egyrészt valóban létezik egy negatív kormányzati propaganda (amely szerintem jó célokat szolgál, de nagyon túl van tolva) másrészt az iszlám világ nem nagyon határolódik ám el a radikális imámoktól. Ők azért még nem jutottak el az önfeladásban odáig mint mi.

@Dora Dora: Az idegen kultúrák megismerése fontos, tágítja az ember látókörét, az iszlám világ kultúrája is nagyon színes, remélem megszabadulnak a szélsőségeseiktől és lesz velük korrekt párbeszéd vallási szinten is.

rnz 2017.06.21. 13:18:41

"A 24 legnagyobb muszlim népességű ország közül az ott élők 100%-a a vallás követője..."
Kb. olyan, mint a párttagság volt a cucializmusban, csak akkor mondjuk nem kaptál lehetőséget a lakásra vagy autóra, a muszlimoknál meg nem kapsz lehetőséget az életre...

segar 2017.06.21. 13:22:44

Európában vannak, akik meg fogják érdemelni, hogy kegyetlenül belekényszerítsék őket az iszlámba, és vannak, akik nem. Viszont így együtt senki nem fogja megúszni.
___
Mo. helyzete azért bizonytalan, mert ha lesz egy "nyugati" kalifátus, akkor az nem hajókázni szeretne a "keletihez"...
___
De addig is, a nyugati ember rettegésben fog lépkedni az utcán. Milyen szépen megtanulták már ezt pl. Brüsszelben... :|

Életunt Cápa · http://eletuntcapa.blog.hu 2017.06.21. 13:24:33

@Magyaryzoly: Tapasztalat. Sok fórumon vitatkozok a témáról, és a végén mindig a Dzsihádfigyelőre vagy hasonló oldalra lyukadunk ki. A kommentelők hallomásból, innen-onnan összeszedett, nagyon felületes és rossz információkból építik fel az iszlámmal kapcsolatos képüket.

Mellesleg komolyan az én kommentemmel van itt a legnagyobb baj szerinted? :D

dívamacska 2017.06.21. 13:42:39

Az a gond ezzel a cikkel, hogy egyfelől igyekszik hangsúlyozni, hogy nem lehet minden muszlimot egy kalap alá venni, stb., másrészről viszont kínosan kerüli, hogy olyan kérdéseket tegyen fel az áttért nőnek, ami igazán foglalkoztatja, illetve megosztja az embereket ezzel a vallással kapcsolatban. Ez olyan kis napi cukiság rovatba valóvá teszi az egészet, itt egy buksisimi a rendes muszlimoknak, kösz, hogy ti nem vagytok terroristák. Nem lehet komolyan venni. Amúgy meg egy magyar, de áttért nő gondolkodása valószínűleg merőben különbözik azokétól a muszlimokétól, akik valahol Afganisztánban kényszerültek felnőni, aztán Európa felé vették az irányt.

jandera 2017.06.21. 13:49:48

@erkölcsi hulla: @Brix: A szabadságot, európai szabad szellemet ne nagyon propagáljátok, vagy libsik vagytok?

erkölcsi hulla 2017.06.21. 14:03:28

@Geza16V: Köszönöm, hatásos indok, és érv. Igazad van.

zombizan · http://libertarius.blog.hu/ 2017.06.21. 14:47:43

Nem tudom, hogy a 100 %-ot hogy kell érteni (99,6%, vagy 100.000 %), de Iránban a zoroastrianus vallás őshonos képviselői is élnek, bár már nem túl nagy számban, továbbá - némileg meglepő módon - zsidók. Ezen kívül természetesen minden országban élnek nem ott született és nem többségi vallású emberek - mint pl. a muszlimok Magyarországon.

ludomik 2017.06.21. 14:48:52

En nem gyulolkodve akarok irni,a muszlimokrol,csak halkan ,szeliden...Kerszteny orszag,vagyunk,de johetnek ,kulfodiek,tart karokkal varjuk,varoom oket,,De Muszlim fefiakbol,kicsit sem kerek,ahogy a nokkel bannak,,,,,az nekem nem fer bele,,Szoval,ha En elmegyek egy Arab orszagba ahol muszlim a vallas,ALKALMAZKODOM,,,!!! Ha nem tetszik itt nekik vagy Europaban barhol,,,,lehet oda menni ahol varjak,es elfogadjak oket...Arabia,,nagy es hatalmas mint Allah,,,

zombizan · http://libertarius.blog.hu/ 2017.06.21. 14:54:47

Ez egy érdekes és jó film, egy elképzelt muszlim punk szubkultúráról. www.youtube.com/watch?v=yt36AzQ6INU&t=2s

Barakkah 2017.06.21. 15:31:17

@nnnnnnnn: Maradjunk annyiban, hogy sok muszlim többségű országban a születési ráta már 2-3 körül van, és 4 fölötti rátát gyakorlatilag csak Afganisztánban és afrikai országokban lehet taláni. 2016-os adatok, Google a barátod:

en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies_by_total_fertility_rate

Az Európában élő muszlim kisebbségnek pedig ugyancsak egyre inkább közeledik a születési rátája az adott országban tapasztalható átlaghoz, még ha az őslakosokénál nagyobb is.

Dorinda41 2017.06.21. 15:32:20

Muszlim férjem van. Soha nem kérte, hogy váltsak vallást, ettől függetlenül élünk egymással békében európai módon. Pedig nem itt született. Amikor az ő országában voltunk, kerek perec leszögezte, hogy ő egy európai nőt vett feleségül, szó sem lehet róla, hogy hidjabot hordjak. Ha én akarom természetesen hordhatom. (Nem akarom.) Életemben sem hallottam, hogy van olyan nő, aki azért tér át, mert muszlim férjet akar. Bár el tudom képzelni, hogy egyesek idealizálva látják az iszlám kultúrát, ami tényleg gyerekbarát. Nagyon sok európai férfi nem akar megnősülni és gyereket. Az olyan nők, akik több gyereket szeretnének, elmúltak 30 pár évesek, láthatják megoldásnak a muszlim férfit, mint potenciális férjet és apát. Amikor kint voltam én is csodálkozva figyeltem az utcán és az éttermekben a férfikat a kisgyerekekkel sétálni, az étteremben a nők ettek, cseverésztek, miközben az asztal túloldalán férfi ölében ültek a gyerekek és nagy türelemmel etette őket. De láttam kint olyan kultúrát is, amitől kivert a víz, amikor kiderült, hogy vannak nők ugyanebben az országban, akik még a függöny mögött élnek és a férjükön kívül senki nem láthatja őket. Az utcára egy olyan viseletben mennek ki, ami itt meg sem jelent, csak a fél szemük látszik ki belőle. S amikor megkérdeztem a hölgytől, hogy miért nem költöznek északabbra, ahol a nők normális ruhákban járhatnak, egyetemre járnak, annyit válaszolt, hogy neki ez így jó. A férje költözne, de ő nem akar. Szóval ez az iszlám kultúra másik arca.

Capt. Hindsight 2017.06.21. 15:35:03

Nekem aztán Scheißegal, hogy a kersztények, vagy muzulmánok, amíg otthon 4 fal között művelik.
Nagy vonalakban a két vallás ugyanaz.

A magyargyűlölő viktátor pedig bármikor bepucsítana, hogy egy arab sejk jó alaposan megk*rja, ha elég zsét kapna érte. Bármilyen felekezetű egyén pénzéért képes bármire az az aljas tolvaj szemétláda.

Nem tudom miért kell az embereket egymásnak ugrasztani.

masada 2017.06.21. 15:35:35

Ez a cikk egy hatalmas propaganda, tele hazugságokkal...pl. sem Bosznia sem Macedonia NEM muszlim orszag. Bosznia bizonyos részen horvátok és szerbek élnek szèp számmal ill. az államforma három autonóm kormányzást alakított ki. A macedón nép többsége pedig ortodox pravoszláv. De ez a tipikus muszlim hazudozás példája amivel csak a butákat szédítok meg.

A mohamedán vallás egy káros betegség napjainkban és a civilizációnk vègèt jelenti ha tovább terjed. Bocsánat, hány arab tudóst ismerünk?! Hány Nobel díjast? Mit tesznek a muzulmának ahhoz hozzá hogy jobb világban éljünk? Semmit! A muszlimok és a tudomány nem ismerik egymást. Förtelmes visszalépés a középkorba...

Ötperces Nickregisztráció 2017.06.21. 19:34:56

@ikaljan: @Dora Dora: Ez folyik a drágalátos mecsetjeitekben:

"Eligazítást tart a melegekről és a szivárványos profilképekről Kovács Miklós Ahmed imám, a Magyar Iszlám Közösség alelnöke. Mint fogalmazott: “Ezek a homoszexuálisok a lehető legmocskosabb teremtmények Allah teremtményei közül. És a muszlimnak nem szabad soha ezt a dolgot, ezt a betegséget, ezt förtelmes feslett dolgot soha elfogadnia. Nem szabad profilképét a facebookon szivárványra színeznie, nem szabad éltetni őket, nem szabad szolidaritania velük.”

magyarkozosseg.net/magyar-szelsoseges-imam-a-homoszexualisok-allah-legmocskosabb-teremtmenyei/

Ez meg az utcán, igehirdetés után:

"Szidjál csak! Muszlimok vagyunk, Csecsenföldről, Andalúziából, Törökországból, nem arabok. A prófétát – béke legyen vele – szolgáljuk. Terroristák vagyunk, megbasszuk az anyátokat! Mi szeretjük a keresztényeket. Jézusról szebbeket mondunk, mint ti! Jobban szeretjük Jézus Krisztust, mint ti. A Koránban ő is Próféta. Harmincezer próféta van! (itt a szöveg érthetetlenné válik). Ezért szeretem az Iszlám Államo! Ők jó dolgokat csinálnak. Harcolnak a kibaszott képmutatók ellen. Szaúd-Arábia ellen. A (érthetetlen szöveg) rendszerük ellen. Amerika a nagy hazug. Nem arab vagyok, hanem észak-afrikai. Szeretlek benneteket, keresztényeket, de próbáljatok meg jók lenni. Kibaszott rendszer! Éljenek a mudzsahidek! És éljen Mohamed. Eljön a világvége!"

24.hu/belfold/2015/01/19/az-iszlam-allamot-eltette-egy-arab-ferfi-a-9-es-buszon/

Dora Dora 2017.06.22. 11:18:27

@α Ursae Minoris: köszi :) végre egy pozitív hozzászólás!

Dora Dora 2017.06.22. 11:23:09

@Ötperces Nickregisztráció: látogass el egy muszlim országba, s ha tapasztaltad a gyakorlatban is, hogy milyenek a saját hazájukban, azok után tudnánk érdemben kommunikálni ebben a kérdésben. A szélsőségek sajnos mindenhol megjelennek, a keresztényeknél ugyan úgy. Ezek kiragadott idézetek és ezek alapján nem lehet minősíteni több 100 millió embert. Én nem a terroristákat védem, csupán azt szeretném üzenni, hogy nem kell minden muszlim hitű embert egy kalap alá venni az ISIS-szal. Például milyen érzés magyarként azzal szembesülni, teszem azt, hogy tolvajnak titulálnak minket azért egy országban, mint más magyarok ott loptak? Ettől még nem lesz minden magyar tolvaj.

α Ursae Minoris · http://noreg.blog.hu/ 2017.06.22. 11:37:11

@Dora Dora: Igyekszem szebbé tenni a világot. :-)
Egyébként beleolvasgattam a blogod más posztjaiba is, tetszik, ahogy írsz.

Ha valamikor Stockholmban is tennél egy Vadócutazást, akkor szólj, és szívesen elkísérlek titeket pár érdekes helyre.

Dora Dora 2017.06.22. 11:37:43

@masada: Nem, nem propaganda, én egy sima magyar nő vagyok, aki részt vett egy programon, amit érdekesnek talált és szeretett volna hozzájárulni ahhoz, hogy a világban kevesebb gyűlölet legyen. Úgy látszik, hogy visszafelé sült el. Mindegyik említett országban jelentős számban élnek muszlimok, abban azonban igazad van, hogy pontatlan voltam és nem kellene őket "muszlim országnak" titulálni. Minden esetre a Balkánon az iszlám több száz éve jelen van, a török hozták be az Oszmán Birodalom terjeszkedése idején.
A tudósok/Nobel-díjasok kérdése pedig nem igazán releváns jelen írásban.. egyébként meg az egyik legősibb kultúra és több ezer évre visszamenőleg jelentős tudást halmoztak fel és kiváló tudósaik voltak a matematikának, csillagászatnak.. A kulturális örökségül pedig igen gazdag, pl. zene, építészet, kézzel készült termékek pl. szőnyegek. De mindez most itt nem érdekes. A lényeg nem jött, miszerint ne gyűlöld az ismeretlent. Ezért halt meg rengeteg ember és ezért hal meg ma is, mert az emberek így gondolkodnak.. mert amit nem ismersz, attól félsz, a "félelem gyűlöletet szül, a gyűlölet kínt és szenvedést"..../YODA/

masada 2017.06.22. 12:24:53

@Dora Dora: ahogy írtam és kitartok mellette: az iszlám semmit csak szenvedést adott ennek a világnak és Európának, amióta a törökök erőszakosan terjesztették a Balkánon. Nincsenek tudósaik, nem kutatnak semmit! Az iszlám semmivel nem járul ahhoz hozzá hogy ezen a bolygón holnap jobban éljünk!!!! Az iszlám teljesen haszontalan és sőt káros az emberiségnek!!!

Ötperces Nickregisztráció 2017.06.22. 16:50:46

@Dora Dora: Bocs, de itt nem a kereszténység 1000 ével ezelőtti dolgai meg a "magyarok" lopásai a téma, ne terelj.Miért is kéne a saját hazámban jópofát vágnom ahhoz hogy itt is vannak szélsőségek?Muszlim kultúrából elég volt az a 150 év amit itt töltöttek, akkor vágták tönkre az országot. Nézz utána a Taqiya fogalmának.
Amúgy meg:
hu.wikipedia.org/wiki/Hasznos_idi%C3%B3ta

Tranquillius 2017.06.22. 23:15:43

Pár dolog kimaradt a cikkből, pl. Szaúd-Arábiában és több más országban halálbüntetés jár azért, ha valaki elhagyja a muszlim hitet. Iszlám államból pedig az ISIS-en kívül még van négy, szóval óvatosan ezzel a kifejezéssel. Iránban a nők helyzete tökmás, mint Szomáliában vagy éppen Törökországban. Nikábot, vagy bármilyen fejkendőt hordani pedig azon a szélességi körön a józan paraszti ész diktálja, ha valaki nem akar bőrrákot kapni. Elég ránézni a szaúdi férfiakra, akik ugyanúgy hordanak fejkendőt és egész testet elfedő öltözéket, mint a nők. Indiában és Kínában pedig sokkal rosszabb nőnek lenni (születni), mint az arab országokban, mert ott a lánygyerekeket legtöbbször egész egyszerűen megölik, ha nem himbálózik valami a lábuk között. A kereszténységet pedig kár volt belekeverni a cikkbe, a szerző saját kiszólásai, kommentjei alapján igen keveset tud erről a témáról. lehet, hogy be kéne fizetni egy keresztény városnézésre is...

Dora Dora 2017.06.29. 10:14:00

@α Ursae Minoris: Köszi szépen a dicséretet és a felajánlást! Az is szerepel a célok között :) ki tudja, talán előrehozom! Skandinávia is régóta szerepel a terveim között!

Dora Dora 2017.06.29. 10:19:15

@A rokkant is ember: azért, mert a program végén volt ilyen jellegű bemutató és én azt gondoltam, hogy ez érdekes. Nem, senkit sem akarok ehhez szoktatni és nem akarok muszlim országot itt, nem akarok bevándorlókat sem, csupán érdekel a téma.

Ötperces Nickregisztráció 2017.06.29. 20:53:24

@Dora Dora: "Nem, senkit sem akarok ehhez szoktatni és nem akarok muszlim országot itt, nem akarok bevándorlókat sem, csupán érdekel a téma."

...de azért megvártad amíg elül a shitstorm és csak utána válaszoltál, akkor sem érdemben. Ikaljan is hogy eltűnt :D

Legközelebb utánanézhetnél mit is népszerűsítesz. Kezdd mondjuk azzal hogy rákeresel Mohamed legfiatalabb feleségére és ha Svédországban jársz akkor elnézel Rinkebybe és arról is beszámolsz.

Még valami: ne gyűlöld annyira a hazádat hogy a gyilkos terroristákat meg a bolti tolvaj, magyarul beszélő c*-ket összemosod velünk. Örülj inkább hogy neked telik "világjárásra" és van időd blogolásra.

α Ursae Minoris · http://noreg.blog.hu/ 2017.07.03. 08:28:10

@Dora Dora: Akkor majd szólj, ha aktuális lesz, és megbeszéljük a részleteket. :-)

Kucsera Péter 2018.01.23. 17:46:30

Érdekes, elgondolkodtató tény: Jézus Arámiul beszélt, és ezen a nyelven Istent úgy mondják: "Aláha".

Egy az Isten.
Szálljon békesség mindannyiunk szívébe testvéreim!

Dora Dora 2018.01.29. 17:52:41

@Kucsera Péter: Színfolt egy pozitív hozzászolás ehhez a témához.. sajnos a többségben leginkább gyűlölet van egy számukra ismeretlen világ iránt. A héber és az arab nyelv között is sok a hasonlóság, lásd "Salem" és "Shalom" = üdvözlés. A vallási fanatizmus egyik oldalon sem jó, lásd keresztes háborúk, meg a tudósok üldözése stb. Világbéke!

didö 2019.01.24. 21:00:58

Borzalom,hogy Magyarorszàgon egyre több magyar vàlt àt erre a fasiszta ideologiàra.
Màr az is borzalom,hogy egyàltalàn menedéket adunk muzulmànoknak!
HA Dobo Istvàn élne szivgyörcsöt kapna. Igy csak forog a sirjàban és az összes egri védök akik tök fölöslegesen adtàk a vérüket ,ennek a szar magyar népnek,aki önszàntàbol hodolnak be 500 évvel késöbb ,ennek a szürnyü vallàsnak beàllitott ideologiànak!
süti beállítások módosítása